Geeks With Blogs

News

CloudCasts Blog Webcasts in the Cloud

Jesper Zachrisson, Magnus Mårtensson and I will be presenting a semiar at Active Solution on Wednesday 28th September 11:30 – 12:45.

“Active Solution har satsat hårt inom molnet i allmänhet och Windows Azure i synnerhet. Olika typer av mer allmänna molntjänster som exempelvis mail är idag ett vanligt inslag hos de flesta företag. Active Solution använder molnet främst till lösningar som är unika för ett visst företag. Här har utvecklingen gått långsammare men det finns samtidigt mer att vinna i många fall.

 

Vi har bara under det senaste året jobbat i ett 15-tal uppdrag med kundunika lösningar. Vi ser att molnet används allt flitigare bland "IT-tunga" företag men att det är långt kvar för många "vanliga" företag och organisationer. Ursäkterna eller förklaringarna är inte alltid hållbara. Det tycker vi är fel och vill med det här seminariet visa hur andra gör.”

The event is free to attend. If you would like to attend you can register here.

Posted on Tuesday, August 13, 2013 10:56 AM | Back to top


Comments on this post: Successful cloud solutions in practice–Seminar at Active Solution, Stockholm

No comments posted yet.
Your comment:
 (will show your gravatar)


Copyright © Alan Smith | Powered by: GeeksWithBlogs.net